Cand se poate intrerupe termenul de apel in procesul civil?


Termenul de apel se întrerupe:

- prin moartea părţii care are interes să facă apel (in acest caz se face din nou o singură comunicare a hotărârii, la cel din urmă domiciliu al părţii, pe numele moştenirii, fără să se arate numele şi calitatea fiecărui moştenitor); termenul de apel va începe să curgă din nou de la data comunicării; pentru moştenitorii incapabili, cei cu capacitate restrânsă sau dispăruţi ori în caz de moştenire vacantă, termenul va curge din ziua în care se va numi tutorele, curatorul sau administratorul provizoriu, după caz;


- prin moartea mandatarului căruia i s-a făcut comunicarea (in acest caz se va face o nouă comunicare părţii, la domiciliul ei, iar termenul de apel va începe să curgă din nou de la această dată).