Un tert poate fi obligat sa prezinte un inscris in cadrul unui proces civil?


Dacă un înscris necesar soluţionării unui proces  civil se află în posesia unui terţ, acesta va putea fi citat ca martor, punându-i-se în vedere să aducă înscrisul în instanţă.
Când deţinătorul înscrisului este o persoană juridică, reprezentanţii ei vor putea fi citaţi ca martori.