Registrele profesionistilor. Prezentare in instanta.


Instanţa de judecată va putea ordona înfăţişarea registrelor profesioniştilor sau comunicarea lor la cererea uneia dintre părţi sau din oficiu.
Inscrisurile sau registrele profesionistilor ce urmează a fi cercetate se află în altă circumscripţie judecătorească, ce vor cerceta prin comisie rogatorie.