28 mar. 2013

Verificarea unui inscris utilizat in procesul civil ca proba. Verificare obligatorie.


Când acela căruia i se opune un înscris sub semnătură privată  sau   moştenitorii sau succesorii în drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi înscrisul contestă scrierea sau semnătura ori declară că nu le cunoaşte/cunosc, instanţa va proceda la verificarea înscrisului prin:

1. compararea scrierii şi semnăturii de pe înscris cu scrierea şi semnătura din alte înscrisuri necontestate;

2. expertiză;

3. orice alte mijloace de probă admise de lege.

Preşedintele completului de judecată va obliga partea căreia i se atribuie scrierea sau semnătura să scrie şi să semneze sub dictarea sa părţi din înscris. 

Refuzul de a scrie ori de a semna va putea fi considerat ca o recunoaştere a scrierii sau semnăturii.

Cea mai bună platformă magazin online a momentului: Blugento

Pandemia asta care pare că nu se mai sfârșește, uite că ne-a făcut și pe noi românii mai tradiționaliști un pic să înțelegem că viitorul nu ...