Verificarea unui inscris utilizat in procesul civil ca proba. Verificare obligatorie.


Când acela căruia i se opune un înscris sub semnătură privată  sau   moştenitorii sau succesorii în drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi înscrisul contestă scrierea sau semnătura ori declară că nu le cunoaşte/cunosc, instanţa va proceda la verificarea înscrisului prin:

1. compararea scrierii şi semnăturii de pe înscris cu scrierea şi semnătura din alte înscrisuri necontestate;

2. expertiză;

3. orice alte mijloace de probă admise de lege.

Preşedintele completului de judecată va obliga partea căreia i se atribuie scrierea sau semnătura să scrie şi să semneze sub dictarea sa părţi din înscris. 

Refuzul de a scrie ori de a semna va putea fi considerat ca o recunoaştere a scrierii sau semnăturii.