28 mar. 2013

Verificarea unui inscris utilizat in procesul civil ca proba. Verificare obligatorie.


Când acela căruia i se opune un înscris sub semnătură privată  sau   moştenitorii sau succesorii în drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi înscrisul contestă scrierea sau semnătura ori declară că nu le cunoaşte/cunosc, instanţa va proceda la verificarea înscrisului prin:

1. compararea scrierii şi semnăturii de pe înscris cu scrierea şi semnătura din alte înscrisuri necontestate;

2. expertiză;

3. orice alte mijloace de probă admise de lege.

Preşedintele completului de judecată va obliga partea căreia i se atribuie scrierea sau semnătura să scrie şi să semneze sub dictarea sa părţi din înscris. 

Refuzul de a scrie ori de a semna va putea fi considerat ca o recunoaştere a scrierii sau semnăturii.

Șosete femei, scurte și colorate, pentru un plus de vitalitate!

Știai că și dacă cumperi un set de șosete scurte pentru femei “made in Romania” poți să ajuți la supraviețuirea afacerilor autohtone anul a...