Certificatul de mostenitor

Sediul materiei: art.1132-1134 Noul Cod civil.


Certificatul de moştenitor se eliberează de către notarul public.

 Certificatul de moştenitor cuprinde constatări referitoare la:


- patrimoniul succesoral;

- numărul şi calitatea moştenitorilor;
- cotele ce le revin din acest patrimoniu;
- alte menţiuni prevăzute de lege.

Certificatul de moştenitor face dovada:


- calităţii de moştenitor legal sau testamentar;

- dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.

În vederea stabilirii componenţei patrimoniului succesoral, notarul public procedează, mai întâi, la lichidarea regimului matrimonial.


Cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin eliberarea certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti constatarea sau declararea nulităţii acestuia şi stabilirea drepturilor lor, conform legii.