Suspendarea de drept intr-un proces civil. Cazuri.


Judecarea cauzelor se suspendă de drept:

- prin decesul uneia dintre părţi, până la introducerea în cauză a moştenitorilor, în afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora;

- prin interdicţia judecătorească sau punerea sub curatelă a unei părţi, până la numirea tutorelui sau curatorului;

- prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părţi, survenit cu mai puţin de 15 zile înainte de ziua înfăţişării, până la numirea unui nou reprezentant sau mandatar;

- prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului, până la numirea unui nou tutore sau curator;

- când persoana juridică este dizolvată, până la desemnarea lichidatorului;

- prin deschiderea procedurii insolvenţei, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive, dacă debitorul trebuie reprezentat, până la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar;

- în cazul în care instanţa formulează o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană;

- în alte cazuri prevăzute de lege.

Faptele acestea nu împiedică pronunţarea hotărârii, dacă ele au survenit după închiderea dezbaterilor.